Аянга зайлуулах систем

Аянга зайлуулах систем

Хэрэглэгчийн хүссэн хүрээг аянганаас хамгаалах зорилгоор аянга хүлээн авагч, газардуулагчийг хийнэ. Хамгаалах байгууламжийн хэмжээ, хамгаалалтын түвшинээс хамааран аянга хүлээн авагчийн төрөл тоо хэмжээ өндөр өөрчлөгдөнө.

НЦҮ-ийн угсралт

НЦҮ-ийн угсралт

Нарны цахилгаан үүсгүүрийг тухайн орчин нөхцөлд тааруулан газар, байшингийн дээвэр, сүүдрэвч саравчны дээвэр, чингэлэгний дээвэр зэрэгт тохируулан инженерийн шийдэл гарган угсарч суурилуулана.

Газардуулгын систем

Газардуулгын систем

Газардуулгын системийг нарны зайн бүл, инвертер, цахилгааны самбар, аянга хүлээн авагч зэргийг газардуулах зорилгоор, тавигдах эсэргүүцлийн хэмжээнд тохируулан хийж гүйцэтгэнэ.

AC&DC цахилгааны холболт

AC&DC цахилгааны холболт

Нарны зайн бүл эгнээний холболтыг зураг төслийн дагуу холбоно, хувьсах гүйдлийн цахилгааны холболтыг хийж гүйцэтгэнэ.