Residential

Residential

Commercial

Commercial

Албан байгууллагын ачааллын график нарны үүсгүүрийн үйлдвэрлэлийн графиктай төстэй байдаг учраас байгууллагын дээвэр дээрх нарны үүсгүүр илүү үр ашигтай байдаг.

Centralized

Centralized

Telecom

Telecom